Kotisivujen suunnittelu

Kotisivut yritykselle

Kotisivut yritykselle – panosta löydettävyyteen ja helppokäyttöisyyteen

Yrityksen kotisivut toimivat monesti tiedonlähteenä ja kanavana, jonka avulla asiakkaasi tutustuvat ensimmäistä kertaa yritykseesi ja saavat tietoa tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Tästä syystä yrityksesi kotisivujen antaman ensivaikutelman on oltava kunnossa ja sivuston sisällön ajantasaista. Huonolaatuinen kotisivu ajaa ostajaehdokkaat helposti pois sivuiltasi ja etsimään kilpailijasi sivustoja. Tämän lisäksi huonolaatuinen sivusto voi vähentää hakukoneiden kautta tulevaa maksutonta liikennettä.

Helposti päivitettävät kotisivut yritykselle

Julkaisujärjestelmä eli cms on nykyaikaisen verkkosivuston keskipiste. Julkaisujärjestelmän avulla pystyt itse ylläpitämään yrityksesi kotisivujen tekstisisältöä, kuvia ja mahdollisia liitetiedostoja. Kun yrityksen kotisivujen ylläpito on yrittäjän tai yrityksen henkilökunnan hallinnassa, saadaan sivustolla olevat tiedot pidettyä aina ajan tasalla. Näin toimimalla yrityksesi kotisivujen ylläpito ei ole riippuvainen ulkopuolisen ylläpitäjän aikatauluista, eikä kotisivujen päivittäminen myöskään aiheuta lisäkustannuksia yritykselle.

SiteSystemX julkaisujärjestelmää käytät helposti tavallisen selainohjelman avulla, kuten Internet Explorerilla tai Mozilla Firefoxilla. Koska järjestelmän käyttö ei vaadi erillisten ohjelmien tai lisäosien asentamista koneelle, voit ylläpitää yrityksesi kotisivuja helposti niin työ- kuin kotikoneeltasi.

Uudet kotisivut yritykselle – huomionarvoisia seikkoja

Kun olet hankkimassa uusia kotisivuja yrityksellesi, mieti mihin nykyisen sivustosi piirteisiin kaipaat parannusta – ja mitkä ominaisuudet haluat puolestaan säilyttää. Mieti myös miten sivustosi suoriutuu suhteessa kilpailijoihin. Tämä ohje pätee sekä kotisivujen graafiseen suunnitteluun, että sivuston tekniseen toimivuuteen.

Mikäli nykyinen järjestelmätoimittajasi ei ole pystynyt tarjoamaan toimivaa ratkaisua yrityksesi kotisivujen ylläpitoon, on suositeltavaa harkita järjestelmän päivittämistä. Monelle käyttäjällä järjestelmien tekniset piirteet eivät kuitenkaan ole tuttuja; ohessa muutamia esimerkkejä joiden avulla voit kartoittaa nykyisen järjestelmäsi toimivuutta ja nykyaikaisuutta.

1. Uusien sivujen luonti
– Tarjoaako järjestelmä mahdollisuuden luoda uusia alasivuja ja sivuryhmiä yrityksesi kotisivuille, esimerkiksi silloin kun yrityksesi tuote- tai palvelutarjonta muuttuu? Vai onko sivustosi sivumäärä lukittu?

2. AdWords tai Facebook-mainoksille kohdennettujen alasivujen luominen
– Pystytkö käyttämään julkaisujärjestelmääsi verkkomainontasi tukena? Mahdollistaako julkaisujärjestelmä kampanjaan kohdennettujen alasivujen luomisen yrityksesi kotisivuille – vai pitääkö sinun tyytyä ohjaamaan mainostasi klikannut kävijä sivustosi etusivulle?

3. Kieliversiot
– Pystytkö luomaan sivustostasi kieliversioita, esimerkiksi tilanteessa jossa yrityksesi asiakaskunta alkaa kasvaa tai yrityksen toiminta muuttuu?


4. Kotisivujen toimivuus mobiililaitteilla
Älypuhelimien ja tablet-tietokoneiden yleistyminen on tuonut monille sivustoille aivan uuden käyttäjäkunnan. Miltä yrityksesi kotisivut näyttävät kun katsot niitä tablet-tietokoneella tai älypuhelimella? Voidaanko mobiilisivusto päivittää helposti?

Hakukoneystävälliset kotisivut yritykselle – panosta löydettävyyteen

Julkaisujärjestelmällä on oma roolinsa myös sivustosi hakukonenäkyvyydessä, sillä sen avulla määritetään missä muodossa sivustolla oleva sisältö esitetään hakukoneille. Mikäli yrityksesi kotisivujen tavoitteena on kerätä uusia asiakkaita ja tehdä yritystäsi tunnetuksi, ei ole samaa minkä järjestelmän ympärille kotisivut rakennetaan. Useat yrityksille myytävät julkaisujärjestelmät pohjautuvat vanhoihin järjestelmiin, joita suunniteltaessa hakukonenäkyvyydellä ei ole ollut suurempaa merkitystä yrityksille. Tästä syystä johtuen monissa julkaisujärjestelmissä on edelleen käytössä teknisiä ratkaisuja, jotka heikentävät kotisivujen saamaa hakukonenäkyvyyttä.
SiteSystem julkaisujärjestelmän uusin version on puolestaan suunniteltu alusta asti hakukoneystävälliseksi. Huolellisesti tehdyn kehitystyön ansiosta voimmekin taata ettei järjestelmämme asetu yrityksesi sivuston hakukonenäkyvyyden esteeksi.

Ilmaiset kotisivut yritykselle

Etsiessään uusia kotisivuja yritykselleen monet yrittäjät törmäävät myös ilmaisia kotisivuja tarjoaviin verkkosivuihin. Näiden palveluiden ilmaisuus pohjautuu pitkälti sivustolle sijoitettaviin mainoksiin, joiden näkyvyyttä et voi kontrolloida – – pahimmassa tapauksessa yrityksesi ilmaisilla kotisivuilla voi näkyä kilpailijan mainos. Tämän tyyppiset palvelut eivät luonnollisestikaan sovellu vakavasti otettavaan yritystoimintaan.

Yrityksen kotisivut avoimella lähdekoodilla vai suljettuna järjestelmänä

Markkinoilla olevat julkaisujärjestelmät jaetaan pääsääntöisesti kahteen ryhmään: avoimeen lähdekoodiin perustuviin järjestelmiin ja suljettuihin järjestelmiin. Avoimeen lähdekoodiin pohjautuvalla järjestelmällä (engl. open source) tarkoitetaan ohjelmistoa, jonka voit ladata omalle koneellesi ja asentaa palvelimelle – usein täysin ilmaiseksi.

Avoimeen lähdekoodiin pohjautuvat kotisivut yritykselle – todelliset kustannukset
Sanat ”ilmainen” ja ”vapaa lisenssimaksuista” ovat termejä, joilla open source -järjestelmiä kaupataan yrityksille. Tarkkaavaisen yrittäjän mieleen hiipii kuitenkin kysymys kustannuksista – – eikä syyttä. Vaikka open source järjestelmistä ei tyypillisesti peritä kuukausimaksuja, perivät järjestelmiä asentavat yritykset kuitenkin maksun tekemästään työstä. Julkaisujärjestelmän kohdalla maksua peritään sekä järjestelmän asennuksesta, että säännöllisin väliajoin julkaistavien päivitysten asentamisesta.  Eli yritykselle avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä on asianmukaisesti ylläpidettynä kaikkea muuta kuin ilmainen.


Suljetulla järjestelmällä tarkoitetaan puolestaan yhden yrityksen ylläpitämää julkaisujärjestelmää, joka ei ole vapaassa levityksessä (kyseessä on siis ohjelmistotuote). Suljetuissa järjestelmissä hinnoittelu pohjautuu yleensä kuukausimaksuun, jota vastaan järjestelmää tuottava yritys hoitaa ohjelmistoonsa kohdistuvan ylläpidon ja tarjoaa myös käyttäjätuen asiakkailleen.

Tämän lisäksi tasaiseen hinnoitteluun pohjautuvan järjestelmän kulut ovat helpommin budjetoitavissa, eivätkä järjestelmään tehtävät päivitykset aiheuta ikäviä yllätyskuluja yrityksellesi.

Yrityksen kotisivujen rahoitus

Yrityksen kotisivujen rahoitus ei välttämättä ole aloittelevalle yritykselle itsestäänselvä asia. Laadukkaat ja erilaisia ominaisuuksia sisältävät sivustot voivat maksaa helposti tuhansia euroja. Jos yritys on uusi ja laskutusta ei vielä ole, tämä investointi on tietenkin maksettava jostain.

Yksi vaihtoehto on hakea pankista lainaa sivuston rahoitusta varten. Pankit vaativat kuitenkin yleensä reaalivakuuksia lainan takaamiseen, ja aloittavalla yrityksellä näitä vakuuksia ei yleensä ole.